Hoppa till huvudinnehållet

Jenny Wanselius

Profilbild av Jenny Wanselius

GRUPPCHEF FORSKNINGSFINANSIERI

Detaljer

Adress
TEKNIKRINGEN 1

Om mig

  • Gruppchef för gruppen Forskningsfinansiering inom avdelningen Forskningsstöd (Research Support Office). Gruppen är specialiserad på projektbaserad forskningsfinansiering som söks i konkurrens och arbetar med nationella, nordiska, europeiska (EU) och internationella finansiärer. Gruppen erbjuder stöd och expertis i alla faser av forskningsprojektets livscykel; förberedelse, initiering, ansökan, kontrakt/avtalsfas, genomförande och rapportering. Detta görs främst genom information, utbildning, rådgivning, handläggning och stöd till forskare och forskargrupper med målet att KTH både ska öka den externa forskningsfinansieringen samt förvalta erhållna medel enligt finansiärens krav.
  • Representant för KTH i Stockholm trio Brysselkontor.
  • Representant för KTH i CESAER task force Competitive Funding
  • Representant för KTH  i Nordic5Tech working group Research Funding

Profilbild av Jenny Wanselius