Skip to main content
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Jenny Wanselius

Profile picture of Jenny Wanselius

Details

Telephone

About me

  • Gruppchef för Forskningsfinansiering | KTH vid avdelningen Forskningsstöd (Research Support Office). Gruppen Forskningsfinansiering tillhandahåller strategiskt och operativt stöd till KTH:s forskare, ledning och annan personal på KTH vad gäller extern forskningsfinansiering, forskningsetik samt exportkontroll. 
  • Representant för KTH i Stockholm trio Brysselkontor.
  • Representant för KTH i CESAER task force Sustainable Funding
  • Representant för KTH  i Nordic5Tech working group Research Funding