Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Jenny-Leontine Rosen

Profilbild av Jenny-Leontine Rosen

Om mig

Jag är forskningskommunikatör vid Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad, KTH. Skolan samlar forskning och utbildning om utformning av städer och infrastruktur för framtidens samhälle. Skolan består av sex institutioner och sju forskningscentra.
Här är jag kommunikatör för det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet Mistra SAMS, som utvecklar forskning om hållbar mobilitet och tillgänglighet framtidens städer. I "Living labs" studerar Mistra SAMS, tillsammans med användare av tillgänlighets- och mobilitetstjänster, hur digitala tjänster för tillgänglighet och rörlighet kan bidra till hållbar samhällsutveckling.