Till innehåll på sidan

Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad

Vi utbildar och forskar om framtidens samhälle; om hur städer, byggnader och infrastruktur ska utformas och byggas, om hur institutioner och regelsystem bör utvecklas för att ge en bra livsmiljö och goda utvecklingsbetingelser för näringslivet.

Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad består av sex institutioner och sju forskningscentra. Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad är en av fem skolor på KTH.

Peder Roberts i Grönland.
– Jag gillar när frågorna blir stora. Vissa svar som vi fått i projektet kanske ställer flera frågor. Ett exempel är att vi bör titta mer på den politiska aspekten inom naturvetenskap som handlar om miljö, säger Peder Roberts.

Hur tänker vi på miljöfrågor i Arktis och Antarktis?

I februari 2017 påbörjade historikern Peder Roberts med kollegor ERC-projektet “Greening the Poles: Science, the Environment, and the Creation of the Modern Arctic and Antarctic”. Forskargruppen ville...

Läs artikeln
Anna Hrdlicka vid avdelningen för fastighetsvetenskap.
Anna Hrdlicka arbetar vid avdelningen för fastighetsvetenskap, som är en av fem avdelningar vid Institutionen för fastigheter och byggande. Vid KTH ger hon kurser i markexploatering och fastighets- och stadsutveckling. Anna har varit politiskt aktiv på Gotland i 12 år, de senaste tiden som ledamot i regionfullmäktige.

Anna Hrdlicka undersöker hur medborgardialoger och planprocesser fungerar i praktiken

”Att det ska vara så svårt!” Det är arbetstiteln på Anna Hrdlicka doktorsavhandling som hon lägger upp senare i höst. Den tittar närmare på hur arbetet med medborgardialoger i planprocesser fungerar i...

Läs artikeln
Illustrationer från Jörg Bachmanns Instagramkonto happypocketknife
Illustrationer från Instagramkontot happypocketknife Bild: Jörg Bachmann

Filmfestivalen Crosscuts – ett annat sätt att nå ut med forskning

På filmfestivalen Crosscuts möts konstnärer, forskare och aktivister för att tillsammans med en bred publik ta del av en mångsidig filmrepertoar inom miljöhumaniora.  

Läs artikeln

Kalender

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2022-10-05