Till innehåll på sidan

Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad

Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad är en av fem skolor på KTH.

Vi utbildar och forskar om framtidens samhälle; om hur städer, byggnader och infrastruktur ska utformas och byggas, om hur institutioner och regelsystem bör utvecklas för att ge en bra livsmiljö och goda utvecklingsbetingelser för näringslivet.

Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad består av sex institutioner och åtta forskningscentra.

Illustration: Undraw

Både teknik och etik behövs i den smarta staden

Barbro Frödings pågående forskningsprojekt handlar om att identifiera och hantera de etiska frågeställningar som uppstår när ny teknik möter människor...

Läs artikeln
Kjartan Gudmundsson, vice grundutbildningsansvarig på Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad och Tove Lindblad, Business Development Manager på Trimble och Account Manager för Trimble Technology Lab på KTH

Trimbles nya Technology Lab på KTH förbereder studenterna för framtidens byggande

KTH är nu ett av 20-talet lärosäten i världen som sedan 2016 har tillägnats ett eget Trimble Technology Lab, där en stor del av Trimbles program- och ...

Läs artikeln
Extension of 3D RRRs (Bild: Prof Stefan Seipel)

Samarbete med Stockholms stad och tredimensionella fastigheter

Jenny Paulsson är lektor i fastighetsvetenskap vid institutionen för fastigheter och byggande. Mycket av hennes arbete både handlar om fastigheter, in...

Läs artikeln

Kalender

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2021-05-28