Till innehåll på sidan

Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad

Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad är en av fem skolor på KTH.

Vi utbildar och forskar om framtidens samhälle; om hur städer, byggnader och infrastruktur ska utformas och byggas, om hur institutioner och regelsystem bör utvecklas för att ge en bra livsmiljö och goda utvecklingsbetingelser för näringslivet.

Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad består av sex institutioner och sju forskningscentra.

Tord af Klintberg undersöker hur det går att få bukt på byggkriminalitet. Foto: Unsplash

Sekretesslagen ett hinder i bekämpandet av byggkriminalitet

Sekretesslagstiftningen skyddar individers integritet, men den bidrar också till att försvåra för myndigheters möjligheter till att gemensamt stoppa b...

Läs artikeln
Members of the Guinea-Bissau and KTH collaboration.
Edinilson da Silva, UN Habitat in Bissau. Erika Svensson Rössner, KTH’s International Relations Office. Teres Selberg is lecturer in Architecture KTH. Luís Colaço, Lusófona University in Bissau. Isa Bergh Lopes da Costa, lecturer in Sustainable Urban Planning at Lusófona University and UNDP. Photo: Hanna Kalla

Samarbete med universitet i Guinea-Bissau ska vidga arkitektstudenters perspektiv

Ett samarbete för att bredda det sammanhang som arkitektstudenter arbetar i och för ett kunskapsutbyte som avser att starta en arkitektutbildning som ...

Läs artikeln

Pandemin drev henne till cirkusen

Likt många andra blev Luigia Brandimarte tvungen att undervisa digitalt när pandemin slog till. Van vid interaktiv klassrumsundervisning tyckte hon de...

Läs artikeln

Kalender

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2021-10-27