Hoppa till huvudinnehållet

Marie Larsson

Profilbild av Marie Larsson

ADMINISTRATIV CHEF

Detaljer

Arbetar vid

SKOLKANSLI

Adress
Teknikringen 30

Om mig

Vem är jag

Jag jobbar som administrativ chef på Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa, CBH; som bildades 1 januari 2018. Innan dess arbetade jag som administrativ chef på skolan för kemivetenskap. Det har jag gjort sen skolorna bildades 2005.  Jag har ett långt förflutet på KTH då jag redan 1986 påbörjade mina studier till civilingenjör i kemiteknik. Efter examen valde jag att fortsätta min karriär på KTH och min huvudsakliga sysselsättning var länge inom utbildningsadministrationsområdet. Först några år som studievägledare sen övegick jag till att arbeta som utbildningshandläggara för att sedan bli kanslichef. Även som administrativ chef ser jag utbildningsfrågor som oerhört centrala.

Ansvarsområde

Skolornas ansvar för grundutbildning och forskarutbildning regleras i KTH:s arbetsordning och besluts-och delegationsordning. Som administrativ chef är jag ansvarig för samtliga frågor som rör CBH-skolans administration. Ansvaret gäller samtliga områden inom utbildning, ekonomi, personal och infrastrukturfrågor. Skolans administration är organiserad i en gemensam avdelning, CBH Verksamhetsstöd,  som jag som avdelningchef leder. Som administrativ chef ingår jag i skolans ledning och arbetar nära skolchef, vice skolchef, GA, FA och övriga företrädare för verksamheten.

Min ambition är att administrationen på skolan skall präglas av ett samspel med kärnverksamheten och kännetecknas av att administration på skolan är en uttalad stödverksamhet till utbildning och forskning. För att främja samverkan är det centralt att administrationen inte upplevs som separerat från fakultet och studenter utan vi strävar efter att i möjligaste mån vara integrerad.

Administrationen på skolan har ett ansvar att se till att myndighetskrav i form av regler och lagar följs men har också ett uttalat ansvar för att ge det stöd och den service som kärnverksamhetens lärare, forskare och studenter behöver för att kunna utföra sitt jobb och sina studier på ett tillfredställande vis.

En effektiv organisation byggs med förtroende och tillit, respekt och lojalitet.  Det handlar om olika professionaliteter som ska ansvara tillsammans för olika delar i flödet.


Profilbild av Marie Larsson