Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Marcus Adolphson

Profilbild av Marcus Adolphson

FORSKARE


Om mig

FORSKNINGSPROJEKT (pågående och i urval)
Klimatanpassning av kusten genom flexibel markanvändning - COALA
Urban morphology, lifestyles and travel behaviour
Komplexitet, demokrati och planering.
Urban structure and social theory. Book project.

PUBLIKATIONER (senaste och i urval)
Urban morphology, lifestyles and work-related travel behaviour: Evidence from the Stockholm region. Transportation Research Interdisciplinary Perspectives, (2022), Länk
Spatial Lifestyle Clusters and Access to the City: Evidence from the Stockholm Region. Sustainability, (2022), Länk
Uncover the theory practice gap in Swedish transport planning: an interdisciplinary approach.European Planning Studies. (2020). Länk
Tellus Towers, en meningsfull byggnad i den hållbara staden? IHus mot himlen: Hållbar hybris?. Bokförlaget Arena. (2018). Länk
Vad talar vi om när vi talar om urbanism? IUrbanismer. Nordic Academic Press. Länk
The role of official heritage in regional spaces.Urban Research & Practice.Länk
Främling i konsumtionsstaden. IDet förflutna i framtidens stad. Nordic Academic Pres. Länk


PROFFESSIONELLA INTRESSEN: TVÅ HUVUDTEMAN

Urban morfologi:
Det första temat är av praktiskt karaktär: Urban morfologi - användning och omvandling av stadsstrukturen . Detta tema är kopplat till social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Urban ontologi:
Det andra temat 'Urban ontology' är av en mer teoretisk karaktär. *Det urbana' kan förstås på en mängd olika sätt utifrån (olika) planeringsteorier, filosofiska teorier, samhällsteorier och politiska teorier. Förståelsen av relationen mellan individer, det sociala strukturent och miljön är alltså värdeladdad och teoriberoende. Att öka förståelsen för denna komplexitet har varit - och är - ett huvudtema i min forskningsverksamhet.

UNDERVISNING ( i urval)
Lecture: Quantitative social science: Theories and methods, In 'Theory of Science and Research Methodology for Planning and Research' (AG2126)
Seminar leader: Litterature seminar inTheory of Science and Research Methodology for Planning and Research' (AG2126)
Lecture:  Systemplanering i ett samhällsteoretiskt perspektiv, I 'Planeringens aktörer och processer' (AG1138)

Profilbild av Marcus Adolphson

Publikationer

Publikationslista