Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Marika Strömberg

Profilbild av Marika Strömberg

PROJEKTLEDARE

Detaljer

Arbetar vid

FASTIGHETER

Adress
TEKNIKRINGEN 1, PLAN 4

Om mig

Education

Year, Credits, Education

2020, 7,5 + 3,0    KTH - Royal Institute of Technology - Teaching and learning in higher education + Leading educational development

2019, 30,0         Stockholm University - Art and Aesthetics - 3:rd level / BA

2017, -                University of Cambridge - Academic English course

2013-16, -           Swedish architects - Professional development                     3. Businessdevelopement for Architects, 2. Leadership, 1. The business role

2012, 60,0           KKH -Royal Institute of Art, Stockholm - The Art of Restoration                                       (one-year advanced-level program)

2009, 7,5             KTH  - Architecture and quality-demands

1994, 300            KAKD - Royal Danish Academy of fine arts - Architecture/Spatial                                   design / MFA

1981, 20,0           Stockholm University - Art and Aesthetics - 2:nd level

1981, 20,0           Stockholm University - Art and Aesthetics - 1:st level

Total 448 Credits

Projektutvecklande inredningsarkitektpå hyresgästsidan som styr hyresgästanpassningsprojekt och för utvecklingen av Lärandemiljöer framåt i samarbete med KTH och Akademiska hus.

Huvudsakliga uppgift att från hyresgästens sida leda renoveringen av KTH fastigheter bla. Huvudbyggnaden som fyllde 100 år 2018 och är byggnadsminnesklassad (blå). Delaktig i Akademiska hus vårdprogramsarbete i samarbete med antikvarie för att läsa in byggnadens historia.

Leder arbetet med att skapa och drivautvecklingsplan för Lärandemiljöer som sträcker sig till 2027 då KTH fyller 200 år.

Bidrar med underlag tilllokalförsörjningsplan och driverupphandlingar av bla. arkitektkonsulter, inredningsprodukter och andra leverantörer ifastighetssammanhang.

Arbetet innebär även ettekonomiansvar medförhandling gentemot hyresvärden Akademiska hus och kunskap kringgränsdragningslistor ochhyreskontrakt.Tidplanearbete är en väsentlig del i arbetet.

Leder arbetet med framtagandet av"Styrdokument inom fastighetsområdet"  för fastighetsavdelningen. Det innebär bla att ta fram ett illustrerat planeringsunderlag i samarbete med externa konsulter,  interna KTH sakkunniga och Akademiska hus.

Leder utvecklingen av lärandemiljöer i den fysiska Campusmiljön. Innehar stor kunskap om ny pedagogik, digitalisering av lärandemiljöer och presentationsteknikens senaste utveckling.

Styr samarbeten med arkitekter, pedagogiska utvecklare, IT – avdelningen och andra intressenter.

Initierar större grepp kringlångsiktig hållbarhet i arbetet med fastigheternas inre miljö. En översyn ochkravställning kring upphandling av inredning samt formulering kringstrategier för förvaltning av befintlig inredning.

Föreläsningar genomförda:

  • Rummet som pedagogisk resurs / Space as a pedagogic resource (2021)
  • Inredningsarkitektur i den cirkulära ekonomin -  Kvalitets- och hållbarhetsaspekter på inredning i offentlig miljö(bygger på en utredning 2021 se DIVA  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-183697)

Tidigare erfarenhet:

Under 2015-2017 hade jag tjänsten somuppdragsansvariginredningsarkitekt påTengbom arkitekter. I mitt uppdrag låg ansvaret för statliga kunder som bla. Domstolsverket. Där ansvarade jag för ledning och produktion av allt från analys, program till förfrågningsunderlag och färdigt projekt.

Beställaren hade höga krav på både budget och tid. Det ställdes även krav på regelbundna rapporter, referensgruppsmöten med både lagman och ledamöter. En kunskap om säkerhet och möblers livslängd och kvalitet var väsentlig i uppdragen. Även kunskap om statliga byggnadsminnen var given då fastigheterna på Riddarholmen ingick i uppdraget.

Stenbockska palatset var ett av de större uppdragen.

Med arbetet av den nya Mark och Miljööverdomstolen i Nacka Tingsrätt drev jag ett samarbete med Gärsnäs möbel AB där vi re-designade en av deras stolar för att passa inredning för en rättssal. Som hyresgästens representant fick man möta olika fastighetsägare, däribland SFV men även Atrium Ljungberg mfl.

Jag samordnade Tengboms olika projekt för Domstolsverket från Stockholm . Det innefattade även att jag sammankallade och ledde övergripande videokonferensmöten med de andra Tengbomkontoren över landet. Vi projekterade även domstolsbyggnader i bla. Östersund och Jönköping mfl. platser viket innebar en hel del resande.

Under 2007-2015 hade jag tjänst påbeställarsidan för Regeringskansliet. Projekt och hyresgästanpassningar som Sagerska palatset då en ny stadsminister tillträtt. Ansvarspmråden UD, Utbildningsdepartementet och Kulturdepartementet samt Finansdepartementets byggnader i Regeringskvarteren.

Möten med ministrar som utrikesministern, kulturministern och finansministern ingick som en del av mitt arbete. Att på kort tid visa ett förslag (som man på Regeringskansliet tog fram själv av säkerhetsskäl) var väsentligt. Här arbetade jag i fastigheter med hög säkerhet och i kulturminnesmärkta fastigheter vilket ställde stor kunskap om ytskikt, fast inredning och lös inredning som ibland var av stort värde (från Nationalmuseum).

Regeringskvarteren har en tydlig årsring med inredning från modern tid, jag tog initiativ till renovering av Bruno Mathsson stolar, Gemla stolar och en hel del Gärsnäs möbler i samarbete med tillverkarna. Vidare en samordning med Statens konstråd och rådgivning kring placering av konst i ministerkorriodrer mm. I min tjänst på Regeringskansliet styrde jag och en kollega framtagandet av strategiska dokument inom fastighetsområdet som kallades ”Generellt Lokal och inredningsprogram” för Regeringskansliet.

Profilbild av Marika Strömberg