Skip to main content

Marika Strömberg

Profile picture of Marika Strömberg

PROJEKTLEDARE

Details

Works for

REAL ESTATE

Address
TEKNIKRINGEN 1, PLAN 4

About me

Year

credits

Education

               

2020

7,5

KTH - Royal Institute of Technology - Teaching and learning in higher education

   

2019

30

Stockholm University - Art and Aesthetics - 3:rd level / BA

       

2017

 

University of Cambridge - Academic English course

         

2016

 

Swedish architects - Professional development 3 - Businessdevelopement for Architects

 

2015

 

Swedish architects - Professional development 2 - Leadership

       

2013

 

Swedish architects - Professional development 1 - The Business role

     

2012

60

KKH -Royal Institute of Art, Stockholm - The Art of Restoration (one-year advanced-level program)

2009

7,5

KTH - Royal Institute of Technology - Architecture and quality-demands

     

1994

300

KAKD - Royal Danish Academy of fine arts -Architecture/Spatial design / MFA

   

1981

20

Stockholm University - Art and Aesthetics - 2:nd level

       

1981

20

Stockholm University - Art and Aesthetics - 1:st level

         

Total

445

                   
                       


Projektledande inredningsarkitekt på hyresgästsidan som styr hyresgästanpassningsprojekt och för utvecklingen av Lärandemiljöer framåt i samarbete med KTH och Akademiska hus.

Mitt huvudsakliga projekt är att från hyresgästens sida leda renoveringen av KTH fastigheter bla. Huvudbyggnaden som fyllde 100 år 2018 och är byggnadsminnesklassad (blå). Jag har bla. varit delaktig i Akademiska hus vårdprogramsarbete för att snabbt få en inblick i byggnadens historia.

Leder arbetet med att skapa och driva en utvecklingsplan för Lärandemiljöer som sträcker sig till 2027 då KTH fyller 200 år.

Jag bidrar med underlag till lokalförsörjningsplan och driver upphandlingar av bla. arkitektkonsulter, inredningsprodukter och andra leverantörer i fastighetssammanhang.

Arbetet innebär även ett ekonomiansvar med förhandling gentemot hyresvärden Akademiska hus och kunskap kring gränsdragningslistor och hyreskontrakt. Tidplanearbete är en väsentlig del i mitt arbete.

Leder arbetet med framtagandet av "Styrdokument inom fastighetsområdet"  för fastighetsavdelningen. Det innebär bla att ta fram ett illustrerat planeringsunderlag i samarbete med externa konsulter,  interna KTH sakkunniga och Akademiska hus.

Leder utvecklingen av lärandemiljöer i den fysiska Campusmiljön. Vilket har givit mig en stor inblick och kunskap om ny pedagogik, digitalisering av lärandemiljöer och presentationsteknikens senaste utveckling.

Samarbeten med pedagogiska utvecklare, IT –avdelningen och andra intressenter är en del av det jag driver.

Jag arbetar även med att ta ett större grepp kring långsiktig hållbarhet i arbetet med fastigheternas inre miljö. En översyn och kravställning kring upphandling av inredning samt formulering kring strategier för förvaltning av befintlig inredning.

Under 2015-2017 hade jag tjänsten som uppdragsansvarig inredningsarkitekt på Tengbom arkitekter. I mitt uppdrag låg ansvaret för statliga kunder som bla. Domstolsverket. Där ansvarade jag för ledning och produktion av allt från analys, program till förfrågningsunderlag och färdigt projekt.

Beställaren hade höga krav på både budget och tid. Det ställdes även krav på regelbundna rapporter, referensgruppsmöten med både lagman och ledamöter. En kunskap om säkerhet och möblers livslängd och kvalitet var väsentlig i uppdragen. Även kunskap om statliga byggnadsminnen var given då fastigheterna på Riddarholmen ingick i uppdraget.

Stenbockska palatset var ett av de större uppdragen.

Med arbetet av den nya Mark och Miljööverdomstolen i Nacka Tingsrätt drev jag ett samarbete med Gärsnäs möbel AB där vi re-designade en av deras stolar för att passa inredning för en rättssal. Som hyresgästens representant fick man möta olika fastighetsägare, däribland SFV men även Atrium Ljungberg mfl.

Jag samordnade Tengboms olika projekt för Domstolsverket från Stockholm . Det innefattade även att jag sammankallade och ledde övergripande videokonferensmöten med de andra Tengbomkontoren över landet. Vi projekterade även domstolsbyggnader i bla. Östersund och Jönköping mfl. platser viket innebar en hel del resande.

Under 2007-2015 hade jag tjänst på beställarsidan för Regeringskansliet. Jag fick starta med Sagerska palatset då en ny stadsminister tillträtt. Mitt ansvar var UD, Utbildningsdepartementet och Kulturdepartementet samt Finansdepartementets byggnader i Regeringskvarteren. Vid arbetet med Sagerska palatset ställde jag kravet att få träffa beställaren, dvs. stadsministern med familj för att kunna utföra ett genomtänkt uppdrag.

Möten med ministrar som utrikesministern, kulturministern och finansministern ingick som en del av mitt arbete. Att på kort tid visa ett förslag (som man på Regeringskansliet tog fram själv av säkerhetsskäl) var väsentligt. Här arbetade jag i fastigheter med hög säkerhet och i kulturminnesmärkta fastigheter vilket ställde stor kunskap om ytskikt, fast inredning och lös inredning som ibland var av stort värde (från Nationalmuseum).

Regeringskvarteren har en tydlig årsring med inredning från modern tid, jag tog initiativ till renovering av Bruno Mathsson stolar, Gemla stolar och en hel del Gärsnäs möbler i samarbete med tillverkarna. Vidare en samordning med Statens konstråd och rådgivning kring placering av konst i ministerkorriodrer mm. I min tjänst på Regeringskansliet styrde jag och en kollega framtagandet av strategiska dokument inom fastighetsområdet som kallades ”Generellt Lokal och inredningsprogram” för Regeringskansliet.


Profile picture of Marika Strömberg