Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Mårten Olsson

Profilbild av Mårten Olsson

PROFESSOR

Detaljer

Adress
TEKNIKRINGEN 8

Forskare

Forskar-ID

Om mig

Avdelningschef för Material- och strukturmekanik

Civing F 89, TeknDr 94, Doc 99.

Dokt 89-94, proj 94-95, Foass 95-97, Ulekt 97-06, Prof 06-.

Jag innehar  Sverker Sjöströms professur i Tillförlitliga konstruktioner. Professuren finansieras med stöd av Scania*.

Jag har varit lärare i mer än 30 år och undervisat i grundkurser, avancerade kurser och doktorandkurser, men också skräddarsydda industrikurser. Jag har varit examinator/handledare för > 100 civ.ing.-examensarbeten.

Jag har haft olika extra uppdrag: Studierektor för forskarutbildning i 5 år, studierektor för grundutbildningen i 5 år, ansvarig för kompetensinriktning/inriktning/spår i Hållfasthetsteknik i 12 år, Programansvarig för civilingenjörsutbildningen i Teknisk fysik i 5 år + ett halvår till efter det, Prefekt vid Hållfasthetslära i 2 år. Enhetschef vid Hållfasthetslära i 4 år. Nu är jag Avdelningschef för Material- och strukturmekanik.

Inom forskningen utvecklar jag hållfasthetstekniska metoder för produktutveckling. Genom att använda avancerade metoder och materialbeskrivningar kan tillförlitlighet och robusthet tidigt byggas in i produkter, vilket kan ge dem överlägsna prestanda (optimering i kombination med robusthet). Forskningen handlar om "alla" aspekter av tillförlitliga konstruktioner.

- lastuppskattning

- fysikalisk baserade dimensioneringsmetoder för fleraxlig utmattning

- metoder för beräkning av utmattningsbrottsannolikhet hos strukturer

- metoder för optimering av strukturer med bivillkor för utmattningsbrottsannolikhet

Inom forskarutbildningen har jag varit huvud- eller biträdande handledare för 14 forskarstuderande som avlagt doktorsexamen, 2 som avlagt licentiatexamen, samt för 5 som ännu inte avlagt examen. Jag har publicerat drygt 60 granskade forskningsartiklar och har ett patent.

Mer kontaktinfo

Tfn enl. ovan alt. mobil 072 - 714 55 00

Mitt kontor finns i korridor 2B, 2 trappor upp (rum 6480)på adressen ovan.

_________________________________________________________________

*  Professuren är namngiven efter en legendarisk teknisk direktör vid Scania som, bland mycket annat, introducerade Scanias modulsystem. Sjöström var Tekn.Dr. i Hållfasthetslära från KTH med en avhandling inom utmattning.

_________________________________________________________________


Kurser

Examensarbete inom hållfasthetslära, avancerad nivå (SE202X), examinator | Kurswebb

Hållfasthetslära, grundkurs med beräkningsuppgifter (SE1021), kursansvarig, lärare | Kurswebb

Tillförlitlighet, optimering och dimensionering (SE2145), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

Utmattning (SE2137), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

Profilbild av Mårten Olsson