Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Malin Henningsson

Profilbild av Malin Henningsson

Detaljer

Forskare

Forskar-ID

Om mig

Aktuell forskning
Mina forskarstudier påbörjades 2014 och bedrivs på 50% som industridoktorand på KTH inom fältet högre utbildning. Jag intresserar mig för frågor som rör ledning och styrning av universitet, framförallt hur man använder rekrytering och karriärvägar som ett verktyg för att leda verksamheten.

En första studie behandlar införandet av karriärsystem vid några svenska lärosäten. Arbetet har publicerats som en artikel "Translating tenure track into Swedish: tensions when implementing an academic career system" och kan nås via publikationslistan.

En andra studie tittar på rekrytering av personal från näringslivet till universitet, i form av adjungerade professorer. Arbetet har publicerats som en artikel "Senior Industry Practitioners as Part-Time Visiting Professors: The Various Benefits of Collaboration" och kan nås via publikationslistan.

I ett pågående arbete tittar jag på utvecklingen av den akademiska karriärvägen i Sverige. 

Jag är också den del av projektet "StARS – Strategic Action and Response Strategies in a Changing Swedish Higher Education Landscape 1993-2013" som finansieras av Riksbankens Jubileumsfond (RJ) http://anslag.rj.se/sv/anslag/48831

Bakgrund

Jag har sedan 2010 en pol.mag-examen från Uppsala universitet med statskunskap som huvudämne. Efter examen har jag arbetat med forskningsfinansiering vid Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen). I rollen som handläggare av forskningsmedel och ansvarig för rekryteringsprogrammen har jag bland annat tillägnat mig kunskaper om bedömning och utvärdering av forskning, strategisk rekrytering vid högskolor och universitet samt samverkan mellan akademi och näringsliv.

Kontaktuppgifter

Adress: Osquars backe 31
Telefonnummer: 073-712 81 55

Profilbild av Malin Henningsson

Publikationer

Publikationslista