Hoppa till huvudinnehållet

Mikael Lindström

Profilbild av Mikael Lindström

PROFESSOR, SKOLCHEF

Detaljer

Adress
Teknikringen 30
E-post
HEAD OF SCHOOL

Forskare

Forskar-ID

Om mig

Curriculum Vitae

Mikael anställdes efter doktorsexamen vid Kvaerner Pulping AB i Karlstad där han under fem år ansvarade processutvecklingen och laboratoriet. Arbetet vid Kvaerner Pulping ledde till introduktionen av ett helt nytt system för kemisk massatillverkning som nu finns på ett trettiotal massafabriker i världen och arbetet belönades 2008 med Ekmanmedaljen. Mikael kom tillbaka till KTH 2001 som universitetslektor i massateknologi och har vidare varit avdelningschef för massateknologi och träkemi mellan år 2007 till 2011. Han var även prefekt för institutionen Fiber och Polymerteknologi mellan år 2008 till 2011 och 2011 till 2017 dekan för skolan för kemivetenskap.

Professuren Massateknologi

Massateknologin behandlar de olika processer och tekniker som används för att frilägga fibrer ur ved. Fibrerna används främst som råvara vid pappers- och kartongtillverkning men även andra produkter för t ex läkemedels- och textilindustrin.

Forskningen inbegriper modellerings- och simuleringsmetoder för analys av de olika enhetsprocesserna vid kemisk massatillverkning. Forskningen omfattar även hur egenskaperna hos slutprodukten påverkas av olika processteg vilket möjliggör ett effektivt utnyttjande av vedfibern.


Kurser

Examensarbete inom Fiber och Polymerteknologi, avancerad nivå (KF200X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom kemiteknik, grundnivå (KH138X), examinator | Kurswebb

Handledningsmetodik för projektarbete (FKA3020), examinator, kursansvarig | Kurswebb

Hållbara system för värme-, el- och materialproduktion (KE2310), lärare | Kurswebb

Massa- och pappersprocesser (KF2470), lärare | Kurswebb

Massaprocesser (CK201V), examinator | Kurswebb

Perspektivkurs forskning och innovation (KA1030), examinator, kursansvarig | Kurswebb

Perspektivkurs forskning och innovation (KA1040), examinator, kursansvarig | Kurswebb

Projektarbete inom fiber- och polymerteknologi (KF2910), examinator | Kurswebb

Projektarbete inom fiber- och polymerteknologi (KF2905), examinator | Kurswebb

Projektarbete inom fiber- och polymerteknologi (KF2920), examinator | Kurswebb

Profilbild av Mikael Lindström

Publikationer

Publikationslista