Hoppa till huvudinnehållet

Monica Lindgren

Profilbild av Monica Lindgren

Professor

Detaljer

Adress
Lindstedtsvägen 30

Om mig

Monica Lindgren är professor i industriell ekonomi och organisation, särskilt organisation och ledning av teknikintensiva företag. Hennes forskningsintressen inbegriper ledarskap, entreprenörskap och projektledning i vid mening, ofta studerade utifrån teoretiska perspektiv som genus, identietsskapande, profession och socialkonstruktionism. Hon har gjort internationellt uppmärksammade bidrag inom ledarskapsteorin rörande delat/distribuerat ledarskap, samt inom den kritiska projektledningsforskningen där hon är en av organisatörerna bakom forskarnätverket Making Projects Critical. För närvarande arbetar hon inom ett större forskningsprogram om genusbaserad utsatthet och trakasserier i organisationer. Monica är medlem av flera redaktionskommittéer och mottog 2017 det globala forskarpriset PMI Research Achievement Award för sina insater inom projektledningsområdet.

Monica är utbildad ämneslärare i företagsekonomi och fil dr i företagsekonomi från Umeå Universitet. Hon har varit verksam som forskardocent i entreprenörskap och affärsskapande vid Handelshögskolan i Stockholm och är verksam som professor vid KTH sedan 2011. Hon har varit enhetschef för Organisation och Ledning vid Indek och är sedan 2015 ledamot av KTH:s centrala anställningsutskott.


Kurser

Industriell projektledning för I (ME1306), kursansvarig, lärare | Kurswebb

Verksamhetsanalys och yrkesroller (ME2084), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb