Hoppa till huvudinnehållet

Nazem Tahvilzadeh

Profilbild av Nazem Tahvilzadeh

Om mig

Jag är forskare i Urbana och regionala studier. Jag har en Pol. Mag. och är fil. Dr. i ämnet Offentlig förvaltning, från Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet.  Min forskning handlar övergripande om kritiska perspektiv på urban politik och offentlig förvaltning med fokus på makt, demokrati och policyfrågor. Jag studerar huvudsakligen svensk politik. Min avhandling ”Representativ byråkrati” från 2012 handlar om minoritetsetnisk representation i kommunal förvaltning. Min senare forskning inriktar sig på makt och demokratifrågor i stadsutvecklingspolitik med särskild fokus på medborgardeltagande, medborgardialoger, segregation och det civila samhället i den urbana periferin samt hållbar utveckling som politiskt koncept. Jag undervisar på kurser om samtida urbanteori, handleder studentuppsatser och föreläser ofta för kommuner, regioner och andra organisationer om min forskning. En stor del av min forskning bedrivs i form av utvärderingar, policyanalyser och samproduktioner med planerare och andra tjänstepersoner inom offentlig sektor. Jag har under flera år samverket med Mistra Urban Futures: Center för hållbar stadsutveckling som har plattformar i Göteborg, Manchester, Kapstaden och Kisumu. Jag sitter även med i redaktionen för den antirasistisa Tidskriften Mana samt redaktionsrådet för tidskriften Kurage. Jag sitter även med i styrelsen för Antirasistisk akademi.


Profilbild av Nazem Tahvilzadeh