Skip to main content
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Popular science articles

Populärvetenskapliga rapporter

Larsson, J., Björk, S., Lundberg, E., Nässén, J. and Persson, O. (2021). Om att kunna välja förkortad arbetstid: En hållbarhetsanalys av den utvidgade deltidsrätten inom Göteborg stad.  Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet.

Debattinlägg 

Hådén, G. Björk, K. Lönneborg, T. Björstrand , P. Hahn, T. Hagbert, P. Persson, O. Collste, D. Fauré, E. (2020) Sänk arbetstiden – låt miljö gå före tillväxt, Svenska Dagbladet 

Parekh et al. ( 2018) Sverige måste hantera konsumtionens effekt. Svenska Dagbladet 

Intervjuer 

Miljökampanjer som gör skillnad. KTH Press


Profile picture of Ola Persson

Portfolio