Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Vishal Parekh

Profilbild av Vishal Parekh

DOKTORAND

Detaljer

Adress
TEKNIKRINGEN 10B
Rum

Forskare

Forskar-ID

Om mig

Jag är doktorand i strategier för hållbar utveckling och arbetar inom forskningsprogrammet Mistra Sustainable Consumption – från nisch till mainstream, med universitetslektor Åsa Svenfelt på Linköpings universitet som huvudhandledare. Med min forskning hoppas jag kunna bidra till att privatkonsumtionen av mat i Sverige inom en snar framtid blir hållbar, genom att undersöka hur hållbara konsumtionsmönster som idag är relativt ovanliga kan bli det nya normala. Mer specifikt använder jag kvalitativa metoder för att utforska politikens, näringslivets och civilsamhällsorganisationers möjliga roller i omställningen. Jag undervisar också i en kurs i miljörättvisa, där jag har ett särskilt intresse för rättviseperspektiv bortom antropocentrism.

Frågor och forskningsområden som särskilt intresserar mig är på olika sätt knutna till samhällsomställningar för hållbarhet – framtidsstudier, politisk filosofi, rättvisa och miljöetik, sociala rörelser, och hur makt och olika intressen och logiker påverkar omställningsprojekt.

Nyckelord: hållbar konsumtion, mat, praktiker, rättvis omställning, makt, policy, näringsliv, civilsamhälle