Hoppa till huvudinnehållet

Vishal Parekh

Profilbild av Vishal Parekh

DOKTORAND

Detaljer

Adress
TEKNIKRINGEN 10B
Rum

Om mig

Jag doktorerar på avdelningen för strategiska hållbarhetsstudier på SEED, inom forskningsprogrammet Mistra Sustainable Consumption – från nisch till mainstream, med Åsa Svenfelt som huvudhandledare. Med min forskning hoppas jag kunna bidra till att privatkonsumtionen av mat i Sverige inom en snar framtid blir hållbar, genom att undersöka hur hållbara konsumtionsmönster som idag är relativt ovanliga kan bli det nya normala. Mer specifikt använder jag kvalitativa metoder för att utforska politikens, näringslivets och civilsamhällsorganisationers möjliga roller i omställningen.

Frågor och forskningsområden som särskilt intresserar mig är på olika sätt knutna till samhällsomställningar för hållbarhet – framtidsstudier, ekonomi, politisk filosofi och miljöetik, samt sociala rörelser.

Nyckelord: hållbar konsumtion, mat, praktiker, omställning, policy, näringsliv, civilsamhälle


Kurser

Planering för miljörättvisa i socioelekologiska system (AL2503), lärare | Kurswebb