Hoppa till huvudinnehållet

Roh Petas

Profilbild av Roh Petas

JML- Strateg

Detaljer

Adress
BRINELLVÄGEN 8, PLAN 5

Om mig

Jag jobbar som jämställdhets-, mångfalds- och lika villkorsstrateg (JML-strateg) i KTH Equality Office. KTH Equality Office är en strategisk och stödjande funktion i JML-arbetet.

Som strateg i KTH Equality Office jobbar jag med jämställdhet, mångfald och lika villkor på olika nivåer. Det innefattar bl.a. strategisk planering av JML-arbetet på KTH, att stöda och följa upp det JML-arbete som görs på KTH, och att utbilda både studenter och medarbetare i JML-frågor .

Det bästa sättet att nå KTH Equality Office är genom att skriva till .

Om du är en student och du vill göra en anmälan om diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling så hittar du information om hur det går till på den här sidan.

Om du är anställd eller en doktorandstudent och du vill göra en anmälan om diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling så hittar du information om hur det går till på den här sidan.

Profilbild av Roh Petas