Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Rebecka Engström

Profilbild av Rebecka Engström

POSTDOKTOR

Detaljer

Adress
TEKNIKRINGEN 10B

Om mig

Rebecka Engström (nee Segerström) är sedan 2024 postdoktor vid KTH, knuten till SEED och till det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities.

Som postdoktor forskar jag inom det Energimyndigheten-finansierad MESAM-projektet 'Beyond Pilots' där vi tillsammans med aktörer i Lund, Malmö, Madrid och Amsterndam utforskar och konceptualiserar hur städer kan demonstrera systemförändring inom energisystemet bortom pilot- och demoprojekt. Projektet utvecklar också metod och indikatorer för att mäta den transformativa potenitalen i innovationsprojekt under resans gång.

Jag kommer under min post-doc även att bygga vidare på min tidigare forskning kring hur klimatanpassning, resiliens och riskperspektiv kan jämkas in i omställningsarbetet i städer utifrån ett "systemic risk" och "deep uncertainty" perspektiv samt baserat på erfarenheter av systemanalys av synergier och målkonflikter mellan olika hållbarhetsmål och -strategier.

Innan jag kom till SEED arbetade jag som forskare på enheten för energi- och miljösystemanalys på RISE, och jag har dessförinnan avlagt min doktorsexamen från Institutionen för Energiteknik, KTH (2022).


Kurser

Hållbar utveckling för datateknik (AL1504), assistent | Kurswebb

Profilbild av Rebecka Engström

Publikationer

Publikationslista