Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Robert Tomkowski

Profilbild av Robert Tomkowski

Forskare


Om mig

Jag kommer från Polen, där jag färdigställde sin doktorsavhandling i December 2013, ämnet var "Analysis of stereometric features of surfaces after abrasive processes with the use of the new parameters of evaluation". Mellan 2008 och 2015 arbetade och organiserade jag alla aktiviteter i Laboratory of Micro- and Nanoengineering (eller MicroNanoLab) i Chair of Precision Mechanics, Faculty of Mechanical Engineering, hos Koszalin University of Technology (Polen).

Jag var chef för detta labb från 2011 till maj 2015. Sedan dess har jag varit forskare på Kungliga Tekniska Högskolan inom metrologi, där han utforskar den icke-destruktiva magnetmetoden kallad Barkhausen Noise genom Vinnova-finansierat projekt. Projektet avslutas hösten 2018.

Från och med 2015, är jag också konsult hos Scania Tekniskt Centrum i Södertälje, inom området NDT och ytmetrologi.

I dagsläget jobbar jag som forskare hos IIP inom Vinnova-projektet betitlatFriktionskontroll genom ytstrukturering - FriText.Huvudsyftet med projektet är att kartlägga och utveckla yttextureringsmetoden för att styra friktionskoefficienten och öka ytskyddet mot slitage, att förbättra de tribologiska egenskaperna hos maskinkomponenter i t.ex. motorer eller kraftgenereringsutrustning. Projektet har två kopplade mål: utveckling och anpassning av befintliga abrasiva processer för texturerna av ytor samt att utveckla en metod för karakterisering av texturerade ytor.

Jag jobbar också som forskare i  EUROSTAR EU-projektet betitlatNanostructured Vibration-Damping Coatings For High-Performance Cutting Technologies – HiCut,där IIP är forskningspartner. HiCut-projektet fokuserar på en robust, high-yield, low cost, miljövänlig tillverkningsprocess för att producera VibraCoat, en nano-komposit för tillverkningsapplikationer.


Kurser

Additiv tillverkning (MG2044), lärare | Kurswebb

Beslutsstöd för avancerad tillverkning (MG2045), kursansvarig, lärare | Kurswebb