Hoppa till huvudinnehållet

Goran Seradji

Profilbild av Goran Seradji

SKOLKONTROLLER

Detaljer

Adress
Malvinas Väg 10

Om mig

Arbetar som skolcontroller på KTH. Jag samordnar Elektrotekniska skolans ekonomi, vilket  innefattar budget, prognoser och utfallsuppföljning. Detta med utgångspunkt utifrån fastställda processer och rapportpaket. Jag utför också analyser och kontroller inom ekonomiområdet som skolledningen efterfrågar. Det ligger inom mitt uppdrag att på ett pedagogiskt sätt öka förståelsen för ekonomin i skolan inom enheten verksamhetsstöd men även ut i skolan. I det arbetet ingår rapportering av
ekonomisk information till diverse intressenter. Jag är med i planeringen och koordinationen av våra redovisning/ekonomistyrnings team. Deltar även i utvecklingen av ekonomienhetens rapporter, rutiner och arbetssätt.

Profilbild av Goran Seradji