Skip to main content
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Publication list

Monografier:

Wiberg, S (2018) Lyssnandets praktik - Medborgardialog, icke-vetande och förskjutningar, Doktorsavhandling. Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm

Peer- review articles:

Wiberg, S "Planning With Art: Artistic Involvement Initiated by Public Authorities in Sweden," Urban Planning, vol. 7, no. 3, s. 394-404, 2022.

Metzger, J, Wiberg, S (2017). Contested framings of urban qualities: Dis/qualifications of value in urban development controversies, Urban Studies, 1-17. DOI: 10.1177/0042098017712831

Wiberg, S, Nyberg, S (2017). Listen Up ! Architecture and Culture, 5 (3), 395-400. DOI:10.1080/20507828.2017.1371531

Scientific reports:

Wiberg, S (2016).  Medborgardialogens politiska organisering. (SCOREs rapportserie 2016:3) Stockholm: Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor. 2016 :3. ISBN : 9789189658936.

Anthologies:

Wiberg, S (2021) Att hålla både och. I Perspektiv på Konst händer. Statens konstråd. Stockholm 

Wiberg, S (2019) Förskjutningar som forskningsmetod för att sätta praktiken i ett reflekterande ljus. I Att utforska praktisk kunskap: undersökande, prövande och avtäckande metoder (s.89-111). Södertörns Studies in practical knowledge; 10. Huddinge: Södertörns Högskola.   

Wiberg, S (2016). Rehearsals – eight acts of on the politics of listening. I Schalk, M, Kristiansson, T & Mazé, R (red.) Feminst Futures of Spatial Practice, materialisms, activisms, dialogues, pedagogies, projections (s. 199-214). ). Baunach: AADR (Spurbuchverlag).

Wiberg, S, Nyberg, S (2019) Bomassan - pjäsen. I Gubbängsutredningen fortsätter. Dokument press. Årsta. 

Lindholm, T, Costa, S, Wiberg, S (2015). Medborgardialog – demokrati eller dekoration. Tolv röster om dialogens problem och potential i samhällsplaneringen. Stockholm: Arkus (Arkus skrift del 72).

Wiberg, S (2015) Metoderna som producerar medborgarrösten i  Medborgardialog – demokrati eller dekoration? Tolv röster om dialogens problem och potential i samhällsplaneringen. Stockholm: Arkus (Arkus skrift del 72).

Bauer, P, Wiberg, S (2014) Rehearsals- Eight acts on the politics of listening i Art and the F World, Reflections on the Browning och Europe. Sternberg Press

Popular science articles:

Wiberg, S (2019) Lösning, problem eller distraktion? Stockhomstidningen. Nr 1. 

Wiberg, S, Nyberg, S (2017) The Practice of Listening, Paletten Art Journal, #307-308

Wiberg, S (2011) Rörelser i staden, Magasinet Arena

 


Portfolio

  • Publication list