Skip to main content
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Publications by Sofia Wiberg

Peer reviewed

Articles

[1]
S. Wiberg, "Planning With Art: Artistic Involvement Initiated by Public Authorities in Sweden," Urban Planning, vol. 7, no. 3, pp. 394-404, 2022.
[2]
J. Metzger and S. Wiberg, "Contested framings of urban qualities: Dis/qualifications of value in urban development controversies," Urban Studies, vol. 55, no. 10, pp. 2300-2316, 2018.
[3]
S. Wiberg and S. Nyberg, "Listen Up!," Architecture and Culture, vol. 5, no. 3, pp. 395-400, 2017.

Chapters in books

[4]
S. Wiberg and P. Bauer, "Rehearsals : On the politics of listening," in Feminist futures of spatial practice : Materialisms, Activisms, Dialogues, Pedagogies, Projections, 1st ed. Baunach : Spurbuchverlag, 2016, pp. 199-2014.

Non-peer reviewed

Articles

[5]
S. Wiberg, "Lösning, problem eller distraktion?," Stockholmstidningen, no. 1, 2019.
[6]
S. Wiberg and S. Nyberg, "The Practice of Listening," Paletten Art Journal, no. 307-308, 2017.

Chapters in books

[7]
S. Wiberg, "Att hålla "både och"," in Perspektiv på Konst händer, Statens konstråd Ed., 1st ed. Milan : Statens konstråd, 2021.
[8]
S. Wiberg and S. Nyberg, "Bomassan - pjäsen," in Gubbängsutredningen fortsätter, Jens Strandberg Ed., 1st ed. Årsta : Dokument press, 2019, pp. 204-210.
[9]
S. Wiberg, "Förskjutningar som forskningsmetod för att sätta praktiken i ett reflekterande ljus," in Att utforska praktisk kunskap : Undersökande, prövande och avtäckande metoder, Martin Gunnarson Ed., Huddinge : Södertörns Högskola, 2019, pp. 89-111.
[10]
S. Wiberg, "Metoderna som producerar medborgarrösten ," in Medborgardialog – demokrati eller dekoration? : Tolv röster om dialogens problem och potential i samhällsplaneringen., Sofia Wiberg, Teresa Lindholm, Sandra Oliviera e Costa Ed., Stockholm : Arkus, 2015.
[11]
S. Wiberg and P. Bauer, "Rehearsals : Eight acts on the politics of listening," in Art and the F Word : Reflections on the Browning of Europe, Maria Lind Ed., Potsdam : Sternberg Press, 2014.

Theses

[12]
S. Wiberg, "Lyssnandets praktik : Medborgardialog, icke-vetande och förskjutningar," Doctoral thesis Stockholm : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-ABE-DLT, 1816, 2018.

Reports

[13]
S. Wiberg, "Medborgardialogens politiska organisering," Stockholm : Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor, SCOREs rapportserie 2016:3, 2016:3, 2016.
Latest sync with DiVA:
2024-06-18 00:30:41