Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Liam Solus

Profilbild av Liam Solus

BITRÄDANDE LEKTOR

Detaljer

Adress
Lindstedtvägen 25
Rum

Om mig

Min forskning ligger i området av kombinatorik/diskret matematik och applikationer för algebra, geometri, statistik och artificiell intelligens. Buzzwords relaterade till min forskning inkluderar algebraisk och geometrisk kombinatorik, lattice polytop, AI, maskininlärning, kausal inferens, kausalitet, grafiska modeller och algebraisk statistik.  Om du är interessad av att göra ett masters projekt inom en (eller fler) av dessa område mejla gärna mig.  Mer information hittas på min personliga hemsida:

Min hemsida.

Min forskning stöds av Wallenberg AI, Autonomous Systems, and Software Program (WASP) och en etableringsbidrag tilldelades av Vetenskapsrådet för min projekt Gamma Positivitet i Diskret Geometri

Om WASP

Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program, WASP, är Sveriges största enskilda forskningsprogram i modern tid. Programmet skapar en plattform för akademisk forskning och utbildning i nära samarbete med ledande svensk teknikintensiv industri. Forskningen innefattar artificiell intelligens och autonoma system som verkar i samarbete med människor och som anpassar sig till sin omgivning med hjälp av sensorer, information och kunskap och skapar intelligenta system av system. WASPs vision är excellent forskning och kompetens inom artificiell intelligens, autonoma system och mjukvara till gagn för svensk industri.

Läs mer om WASP här.

Forskarskolan inom WASP har som mål att förse framtidens forskare med nödvändig kunskap för att kunna analysera, utveckla och bidra aktivt till den tvärvetenskapliga utvecklingen av artificiell intelligens, autonoma system och mjukvara. Genom ett ambitiöst program med forskningsbesök, partneruniversitet och gästföreläsare stöder forskarskolan aktivt bildandet av ett starkt multidisciplinärt och internationellt professionellt nätverk mellan doktorander, forskare och industri. Forskarskolan erbjuder därmed en unik möjlighet för de studenter som lockas av internationell forskning i världsklass med industriell relevans.

Läs mer om WASPs forskarskola här.


Kurser

Examensarbete inom finansiell matematik, avancerad nivå (SF291X), examinator, lärare | Kurswebb

Examensarbete inom matematik, avancerad nivå (SF278X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom matematisk statistik, avancerad nivå (SF290X), examinator, lärare | Kurswebb

Statistisk inlärning och dataanalys (SF1930), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

Valda ämnen i matematik I (SF2704), kursansvarig, lärare | Kurswebb

Profilbild av Liam Solus