Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Svein Kleiven

Profilbild av Svein Kleiven

PROFESSOR, AVDELNINGSCHEF

Detaljer

Arbetar vid

NEURONIK

Adress
HÄLSOVÄGEN 11 C, HUDDINGE

Forskare

Forskar-ID

Om mig

Biomekanik handlar om att studera biologiska strukturers mekanik, och är därför ett stort och varierat forskningsfält. Svein Kleivens forskning fokuserar på skadebiomekanik och speciellt biomekaniken resulterande från yttre våld mot det mänskliga huvudet.

Genom att reducera huvudets yttre krafter kan alla typer av hjärnskador minskas märkbart. Detta kan till exempel göras genom att införa säkerhetssystem. Implementering eller modifiering av säkerhetssystem (exempelvis i en ny bilmodell) är idag en lång och komplex process. På senare år har biomekaniska simuleringsmodeller av huvudet och människokroppen fått en allt större plats vid konstruktion av nya säkerhetssystem.

Enheten för neuronik på KTH är resultatet av ett tvärvetenskapligt samarbete med Karolinska universitetssjukhuset. Forskningens främsta inriktning är huvud- och nackskadeprevention samt att förbättra den kliniska neurokirurgins behandlingsresultat med nya tekniska produkter och innovationer. En särskild satsning har gjorts för att ändra de europeiska lagkraven i syfte att förbättra provningsstandarderna för hjälmar. I ett annat utvecklingsarbete tillsammans med större delar av den europeiska fordonsindustrin sker samarbete kring detaljerade skadesimuleringsmodeller av hela människan för förbättrad skadeprevention.


Kurser

Biomekanik och neuronik (HL2035), examinator | Kurswebb

Biomekanik och neuronik (CH213V), examinator | Kurswebb

Litteraturkurs för forskarstuderande (FCA3002), examinator | Kurswebb

Medicinsk teknologi (FHN3014), examinator, lärare | Kurswebb

Simuleringsmetoder i medicinsk teknik (CM2014), examinator, lärare | Kurswebb

Teknik och hälsa (FCH3101), examinator, kursansvarig, lärare | Kurswebb

Profilbild av Svein Kleiven

Publikationer

Publikationslista