Skip to main content
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Svein Kleiven

Profile picture of Svein Kleiven

PROFESSOR, HEAD OF DIVISON

Details

Telephone
Address
HÄLSOVÄGEN 11 C, HUDDINGE

Researcher

Researcher ID

About me

Biomekanik handlar om att studera biologiska strukturers mekanik, och är därför ett stort och varierat forskningsfält. Svein Kleivens forskning fokuserar på skadebiomekanik och speciellt biomekaniken resulterande från yttre våld mot det mänskliga huvudet.

Genom att reducera huvudets yttre krafter kan alla typer av hjärnskador minskas märkbart. Detta kan till exempel göras genom att införa säkerhetssystem. Implementering eller modifiering av säkerhetssystem (exempelvis i en ny bilmodell) är idag en lång och komplex process. På senare år har biomekaniska simuleringsmodeller av huvudet och människokroppen fått en allt större plats vid konstruktion av nya säkerhetssystem.

Enheten för neuronik på KTH är resultatet av ett tvärvetenskapligt samarbete med Karolinska universitetssjukhuset. Forskningens främsta inriktning är huvud- och nackskadeprevention samt att förbättra den kliniska neurokirurgins behandlingsresultat med nya tekniska produkter och innovationer. En särskild satsning har gjorts för att ändra de europeiska lagkraven i syfte att förbättra provningsstandarderna för hjälmar. I ett annat utvecklingsarbete tillsammans med större delar av den europeiska fordonsindustrin sker samarbete kring detaljerade skadesimuleringsmodeller av hela människan för förbättrad skadeprevention.


Courses

Biomechanics and Neuronics (HL2035), examiner | Course web

Biomechanics and Neuronics (CH213V), examiner | Course web

Literature course for doctoral students (FCA3002), examiner | Course web

Medical Technology (FHN3014), examiner, teacher | Course web

Simulation Methods in Medical Engineering (CM2014), examiner, teacher | Course web

Technology and Health (FCH3101), examiner, course responsible, teacher | Course web

Profile picture of Svein Kleiven

Publications

Publication list