Hoppa till huvudinnehållet

Sven Dahlström

Profilbild av Sven Dahlström

Universitetsadjunkt

Detaljer

Adress
TEKNIKRINGEN 78 A

Om mig

Min huvuduppgift är att hålla olika kurser (KA och examinator) i företagsekonomi vid Byggvetenskap på skolan för Arkitektur och Samhällsbyggnad på KTH. Håller vid sidan av det arbetet några olika kurser/delar av kurser i företagsekonomi för CBH. Kurserna handlar om produkt- och investeringskalkylering, marknadsföring, entreprenörskap, personalekonomi och ledarskap.


Kurser

Byggekonomi och kvalitet (AF1742), kursansvarig, lärare | Kurswebb

Bygglogistik och riskhantering (AF1750), kursansvarig, lärare | Kurswebb

Byggprocessen (AF1722), lärare | Kurswebb

Byggteknik 1 (AF1737), lärare | Kurswebb

Ekonomi och organisationsteori (HE1031), lärare | Kurswebb

Ekonomi, kalkylering och organisation (AF1740), kursansvarig, lärare | Kurswebb

Examensarbete inom Teknisk kemi, grundnivå (KA103X), lärare | Kurswebb

Företagsekonomi (KH1252), kursansvarig, lärare | Kurswebb

Miljö- och arbetsvetenskap (AF1721), assistent | Kurswebb


Profilbild av Sven Dahlström