Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

William Usher

Profilbild av William Usher

UNIVERSITETSLEKTOR

Detaljer

Arbetar vid

ENERGISYSTEM

Adress
BRINELLVÄGEN 68
Rum

Om mig

Dr. Will Usher är en erfaren modellerare och forskare av energi- och infrastruktursystem vid KTH Royal Institute of Technology där han arbetar som universitätslektor i integrerad systemanalys för hållbar utveckling. Han gick med i planen 2019 och tar med sig sin erfarenhet av att leda stora open source-forskningsprojekt till OSeMOSYS, CLEWS och OnSSET.

Will Ushers forskningsintressen överbryggar tre relaterade teman: modellintegration och infrastruktur system-av-system, energisystem optimering modellering och övergångsvägar och beslutsfattande under osäkerhet och osäkerhet kvantifiering. Hans forskningsstrategi grundar sig på ingenjörsvetenskap, men mycket tvärvetenskapligt och samlar ekonomi, miljö och samhällsvetenskap, ett nödvändigt svar på de unika forskningsutmaningar vi står inför idag.

Förutom författare av granskade artiklar i tidskrifter som energipolitik, klimatförändringar och energistrategiöversikter, är Will författare till flera open source-programvarupaket, inklusive det allmänt använda biblioteket för global känslighetsanalys SALib. Han är utbildad instruktör för mjukvara snickeri och förespråkare för principerna för öppen vetenskap och reproducerbar forskning.

Dr. Usher avslutade sin doktorsexamen i energi och modellering vid University College London, där han utökade nationella teknikekonomiska energisystemmodeller för att utforska vägar för begränsning av växthusgaser under beslutsberoende osäkerhet. Även på UCL bidrog han till kvantifieringen av Storbritanniens fjärde kolbudget för utskottet för klimatförändringar. Innan detta tilldelades Dr. Usher en MSc Miljöteknik med utmärkning från Imperial College London.


Kurser

Energisystemekonomi, modellering och indikatorer för hållbar energiutveckling (MJ2383), examinator | Kurswebb

Examensarbete i Energisystem, hållbar utveckling och industriell ekonomi, grundnivå (MJ148X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom energisystemanalys, avancerad nivå (MJ248X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom energisystemanalys, avancerad nivå (MJ249X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom energiteknik, avancerad nivå (MJ218X), examinator | Kurswebb

Examensarbete inom hållbar energiteknik, grundnivå (MJ146X), examinator | Kurswebb

Introduktion till Energisystemanalys och tillämpning - mindre kurs (MJ2381), lärare | Kurswebb

Metoder för forskning om hållbar energi (MJ2510), lärare | Kurswebb

Reproducerbar forskning (FMJ3412), examinator, kursansvarig | Kurswebb