Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Filmer från invigningen av RCN

I februari 2008 invigdes RCN. Flera gäster var inbjudna och presenterade sin syn på nätundervisning.

Nätbaserad och flexibel utbildning i ett internationellt perspektiv

Mats Ericson
Mats Ericson, rektor för GiH

Invigningen inleddes med en presentation av Mats Ericson, professor och rektor för GIH, fd GD för Nätuniversitetet.

Mats Ericson presenterade sin syn på nätundervisning dess utveckling och framtid. Han menar att framtidens utbildning präglas av ökad flexibilitet i tid rum, omfattning och studietakt. Avslutningsvis slog han fast att nätundervisning allt mer har blivit en del av vår vardag!

Se presentationen (Windows media video)

Se presentationen (Flash video)

Ladda ner presentationen för Ipod (mp4, högerklicka och välj Spara som)

Några röster från invigningen

Anders Flodström
Universitetskansler Anders Flodström

Universitetskansler Anders Flodström, Brittmarie Myringer (Koordinator Forum för högskolepedagogik utbildning och flexibelt lärande på Mittuniversitetet) och Anders Lindquist, professor och prefekt på KTH Matematik blev intervjuade om nätundervisning i stort och mer specifikt om RCN.

Se intervjuer (Windows media video)

Se intervjuer (Flash video)

Ladda ner intervjuer för Ipod (mp4, högerklicka och välj Spara som)

RCN:s uppdrag och verksamhet

Johan Thorbiörnson
Johan Thorbiörnson, föreståndare på RCN

Johan Thorbiörnsson, RCN:s föreståndare, presenterade RCN:s uppdrag och verksamhet. RCN har i uppdrag att organisera och stödja genomförandet av nätundervisning.

Kurserna kan vara ett komplement till den ordinarie verksamheten eller ett sätt att bredda institutionens verksamhet.

Se presentationen (Windows media video)

Se presentationen (Flash video)

Ladda ner presentationen för Ipod (mp4, högerklicka och välj Spara som)