Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Pilotprojekt med Nynäshamns kommuns skolor

Road2Science samarbete med skolorna i Nynäshamns kommun

Bakgrund

Bristen på arbetskraft inom tekniska yrken är stor i Nynäshamn liksom i övriga landet. Därför inleder Road2Science kompetenscentrum och Nynäshamns kommuns skolor ett samarbete som ska bidra till att råda bot på problemet. Målet är att fler ungdomar ska intressera sig för tekniska yrken och att bidra till en säkrad tillväxt av nya talanger på arbetsplatser i kommunen.

Med tanke på bland annat oljeraffinaderiet Nynas AB och Stockholm Norvik hamn är Nynäshamn en bra kommun för Road2Science att samarbeta med. Vi bygger ett långsiktigt samarbete med fokus på aktiviteter i skolor och industrins och akademins rekryteringsbehov. I ett första skede vill vi bidra till att säkra tillgången på rätt kompetens i Nynäshamn men visionen är att Nynäshamn är den givna platsen för att hitta kompetens, arbetskraft och innovationskraft kring logistik- och infrastruktur i landet.

Satsningen går hand i hand med Makerspace som också är i sin linda i två skolor i Nynäshamn. Makerspace är en kreativ skolmiljö som uppmuntrar till teknikutveckling.

Pilotprojekt 2019

Grundad i skolornas behov och Road2Sciences möjligheter ska vi gemensamt testa några konkreta aktiviteter under 2019.

 • Fokus på eleverna

Det långsiktiga målet är att öka antalet elever som har ett intresse för vårt framtida transportinfrastruktursystem, förstår och kan diskutera utmaningarna i samband med systemets hållbara utveckling och väljer relaterade ämnen i sin läroplan.

 • Fokus på lärarna

Målet är att ge lärarna förutsättningar för att kunna lyfta transportinfrastrukturens utmaningar i sina kurser och aktiviteter, utöka elevernas intresse inom ämnet och sikta på ett hållbart samarbete med aktörer.

 • Fokus på interaktion

Målet är att möjliggöra en övergripande befruktning av idéer, möjligheter, behov och intressen över skolor, kommuner, akademin och branschgränser för att skapa nästa generations innovationsledare inom transportinfrastruktursektorn.

 • Inkrementell kunskapsöverföring
  • Övergripande ämnen
  • Uppdragsbaserad
  • Studiebesök & gästföreläsningar
  • Coachning (elever & lärare)
  • Anknytning till pågående aktiviteter
 • Inom Makerspace
  • Anknytning till högre studier och yrken
  • Bidrar med verktyg (t.ex. spelsimulering)
  • Coachning & feedback från aktörer
Arbetsgruppen från vänster: Ylva Skilberg, lärare Sunnerbyskolan, Charlotta Bergstrand, studie- och yrkesvägledare Sunnerbyskolan, Nicole Kringos, föreståndare Road2Science, Helena Dalivin, lärare Gröndalsskolan, Kerstin Buda, studie- och yrkesvägledare Gröndalsskolan, Stefan Nederberg, lärare Nynäshamns gymnasium, Monika Svedman, lärare Gröndalsskolan, Marcus Hagman, lärare Nynäshamns gymnasium, Cyril Thébault, raffinaderichef Nynas.

Ladda ner "case study" om projektet (pdf 144 kB)