Till innehåll på sidan

InfraSweden2030

I april 2015 valdes InfraSweden2015 som ett av fem nya Strategiska InnovationsProgram (SIP) i en gemensam satsning från Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Numera finns sammanlagt 17 SIP:ar inom olika områden. Anslag till InfraSweden2030 har beviljats fram till år 2018 men detta enligt reglerna kan förlängas upp till 12 år beroende på programmets utveckling och resultat.

Road2Science har spelat en central roll i framtagning av ansökan bakom InfraSweden2030. Medlemmarna I Road2Science kommer att fortsätta sitt engagemeng i programmet som KTH koordinerar.

Kort sammanfattning

InfraSweden2030: Ett strategiskt innovationsprogram som syftar till att stärka Sveriges konkurrenskraft och öka hållbarhetsutvecklingen inom den svenska transport-infrastrukturbranschen.

Vision: År 2030 har Sverige en konkurrenskraftig transportinfrastruktur som möjliggör klimatneutrala transporter som möter samhällets ekonomiska och sociala utmaningar.

Erbjuder: Projektstöd för att utveckla innovativa lösningar för en resurseffektiv och miljömässigt och socialt hållbar transportinfrastruktur.

Verksamhet: Öppna utlysningar, riktade projekt och aktiviteter inom fem utpekade fokusområden.

Programkontor: Finns på KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE-skolan).

Mer information: Besök www.infrasweden2030.se  eller Vinnovas webbsida for samtliga strategiska innovationsprogram .

Kontakt: Programkontoret ; Camilla Byström  (Programchef); Fredrick Lekarp  (Programkoordinator).

Tillhör: Road2Science 2.0
Senast ändrad: 2020-07-13