Advances in droplet evaporation

Tid: Fr 2019-11-29 kl 10.00

Plats: Kollegiesalen, Brinellvägen 8, Stockholm (English)

Ämnesområde: Teknisk mekanik

Respondent: Giandomenico Lupo , Mekanik

Opponent: Professor Sébastien Tanguy, Institut de Mécanique des Fluides de Toulouse, Frankrike

Handledare: Assoc. Prof Christophe Duwig, Mekanik

Innehållsansvarig:Kerstin Gustafsson
Tillhör: Skolan för teknikvetenskap (SCI)
Senast ändrad: 2019-11-19