Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Implosion av stötvågor och extrema tillstånd i fluider

Tid: Må 2021-12-06 kl 15.15

Plats: Faxén, Teknikringen 8

Videolänk: Zoom

Språk: Engelska

Medverkande: Michael Liverts

Exportera till kalender

Abstrakt: Extrema tryck och temperaturer i ett medium väcker stort intresse inom många grenar av naturvetenskapen. I denna presentation kommer vi att beskriva en av metoderna att uppnå extrema tillstånd i fluider, nämligen genom implosion av stötvågor. Vi kommer att ge en översikt av såväl grundläggande som tillämpad forskning som ligger vid forskningsfronten och visa kopplingen till tidigare, nuvarande och inplanerade undersökningar inom stötvågslaboratoriet på KTH. Fokusering av stötvågor som leder till implosion i fluider och därmed skapar extrema tillstånd är ett spektakulärt exempel på fenomen med små tids- och längdskalor som belyser grundläggande dynamiska egenskaper hos stötvågor inkluderade processer med höga temperaturer och tryck i en gas. Vi kommer att presentera teoretiska, numeriska och framför allt experimentella resultat med breda tillämpningsområden som behandlar stötvågor i gaser, vätskor och gas-vätskeblandningar.