Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

In vivo mätning av mekaniska egenskaper hos människans muskler och senor

Tid: On 2022-01-26 kl 15.15

Plats: Zoom

Videolänk: zoomlänk https://kth-se.zoom.us/j/61583322420

Språk: Svenska

Medverkande: Ruoli Wang

Exportera till kalender

Abstrakt

Nedsatt motorisk funktion är en vanligt förekommande orsak till aktivitetsbegränsningar som kan påverka människors hälsorelaterade livskvalitet. Mekanismen bakom de motoriska symptomen är ofta mångfacetterad och kan bestå av neurala och biomekaniska komponenter kopplade till vävnadsförändringar i mjukdelarna. Att differentiera dessa kan vara kliniskt svårt, men betydelsefullt eftersom de svarar på olika medicinska interventioner. Denna föreläsning fokuserar på experimentell metodutveckling med in vivo kvantifiering av strukturella och mekaniska egenskaper i skelettmuskel och sena. För att undersöka förändringar i mjukdelarna vid olika neurologiska tillstånd används medicinska avbildningsmetoder och biomekaniska tester. Jämförelse mellan metoder för avbildnings, och databearbetning samt den kliniska tillämpningen kommer att diskuteras.