Till innehåll på sidan

Positivitet inom Ehrhartteori

Tid: On 2022-11-30 kl 10.00

Plats: Rum 3721

Språk: Svenska

Medverkande: Katharina Jochemko

Sammanfattning: År 1962 studerade Ehrhart antalet gitterpunkter i en utvidgning av en gitterpolytop med ett positivt heltal. Han visade att antalet punkter ges av ett polynom i utvidgningsfaktorn. Sedan dess har Ehrhartteori utvecklats till ett mycket aktivt forskningsområde i gränslandet mellan kombinatorik, geometri och algebra. I detta föredrag kommer jag presentera klassiska resultat och aktuella frågeställningar inom Ehrhartteori, med speciellt fokus på frågor kring positivitet från perspektivet av så kallade valueringar.

Innehållsansvarig:Jonna Holmlund Åsman
Tillhör: Skolan för teknikvetenskap (SCI)
Senast ändrad: 2022-11-17