Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Utveckling av Fluorescenskorrelationsspektroskopi för karakterisering av biomolekyler

Tid: Ti 2022-02-01 kl 10.15

Plats: Zoom

Videolänk: https://kth-se.zoom.us/j/67273939092

Språk: Svenska

Medverkande: Stefan Wennmalm

Exportera till kalender

Biomolekyler i levande celler, eller i lösning, är i konstant rörelse. De rör sig ofta så fort att inte ens de bästa avbildningsteknikerna kan följa dem. Dessutom kan deras koncentration vara så låg, både i celler och i lösning, att de måste detekteras en och en. För att kunna urskilja de snabba förlopp som biomolekylerna är inblandade i krävs därför metoder som både har hög tidsupplösning och hög känslighet för svaga signaler.

Fluorescenskorrelations-spektroskopi, FCS, är en metod som mäter molekylers koncentration, deras rörelse och även deras interaktion med varandra, i lösning och i levande celler. Processer så korta som några miljarddelar av en sekund och upp till en sekund kan urskiljas, och ett par fluorescensfotoner från varje molekyl är tillräckligt för detektion. I min föreläsning kommer jag att berätta om FCS och dess fördelar och begränsningar, och även beskriva varianter av FCS jag har utvecklat som har betydligt förbättrad känslighet och ger information om molekylära egenskaper som är oåtkomliga för vanlig FCS.