Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Dynamic Optimization for Agent-Based Systems and Inverse Optimal Control

Tid: Fr 2019-08-30 kl 10.00

Plats: sal F11, Lindstedtsvägen 22, KTH, Stockholm

Ämnesområde: Tillämpad matematik och beräkningsmatematik, optimeringslära och systemteori

Licentiand: Yibei Li , Matematik

Granskare: Professor Yishao Zhou, Matematik, Stockholms universitet, Stockholm Examinator: Univ lektor Johan Karlsson

Huvudhandledare: Professor Xiaoming Hu

Exportera till kalender