Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Modeling framework for ageing of alloy steel

Tid: Ti 2019-04-02 kl 13.15

Plats: Seminarierummet, inst. för Hållfasthetslära, Teknikringen 8 D, KTH

Ämnesområde: Hållfasthetslära

Licentiand: Magnus Boåsen , Hållfasthetslära

Granskare: Professor Christian Niordson, Technical University of Denmark, Lyngby, Danmark

Huvudhandledare: Pål Efsing

Exportera till kalender