Till innehåll på sidan

Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED)

På Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED) bedrivs lösningsinriktad forskning och undervisning med fokus på samhällets hållbara utveckling. Här samlas bred, tvärvetenskaplig kompetens inom miljö, teknik och hållbarhetsfrågor.

Institutionen tillhör Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad.

SEED:s kalender

Professor och vicerektor Göran Finnveden bloggar om hållbar utveckling

Senaste SEED-publikationer

[1]
R. Earon et al., "Insight into the influence of local streambed heterogeneity on hyporheic-zone flow characteristics," Hydrogeology Journal, vol. 28, no. 8, s. 2697-2712, 2020.
[2]
K. Tasala Gradin och A. Björklund, "The common understanding of simplification approaches in published LCA studies—a review and mapping," The International Journal of Life Cycle Assessment, 2020.
Fler SEED-publikationer
Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED)
Senast ändrad: 2020-01-13