Till innehåll på sidan

Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED)

På Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED) bedrivs lösningsinriktad forskning och undervisning med fokus på samhällets hållbara utveckling. Här samlas bred, tvärvetenskaplig kompetens inom miljö, teknik och hållbarhetsfrågor.

Institutionen tillhör Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad .

Senaste SEED-publikationerna

[1]
B. Li et al., "Deformation and acoustic emission characteristics of dry and saturated rock fractures," Yantu Gongcheng Xuebao/Chinese Journal of Geotechnical Engineering, vol. 43, no. 12, s. 2249-2257, 2021.
[3]
G. Finnveden, "Six (potential) misunderstandings about attributional life cycle assessment," i Life Cycle Management 2021, 6-8 September, Stuttgart, Germany, 2021.
Fler SEED-publikationer
Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED)
Senast ändrad: 2021-10-21