Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED)

På Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED) bedrivs lösningsinriktad forskning och undervisning med fokus på samhällets hållbara utveckling. Här samlas bred, tvärvetenskaplig kompetens inom miljö, teknik och hållbarhetsfrågor.

Institutionen tillhör Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad.

Professor och vicerektor Göran Finnveden bloggar om hållbar utveckling

Senaste SEED-publikationer

[1]
L. Finnveden, Y. Jansson och T. Lindeberg, "The problems with using STNs to align CNN feature maps," i Northern Lights Deep Learning Workshop 2020, Tromsø, Norway, 20-21 Jan 2020, 2020.
[2]
J. Garrido Gálvez, "Solar cavity receiver design for a dish-Stirling system," Doktorsavhandling Stockholm, Sweden : KTH Royal Institute of Technology, TRITA-ITM-AVL, 2020:2, 2020.
Fler SEED-publikationer
Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED)
Senast ändrad: 2020-01-13