Till innehåll på sidan

Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED)

På Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED) bedrivs lösningsinriktad forskning och undervisning med fokus på samhällets hållbara utveckling. Här samlas bred, tvärvetenskaplig kompetens inom miljö, teknik och hållbarhetsfrågor.

Institutionen tillhör Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad .

SEED:s kalender

Senaste SEED-publikationerna

[1]
J. P. Maity et al., "Seven 21st century challenges of arsenic-fluoride contamination and remediation," Groundwater for Sustainable Development, vol. 12, 2021.
[3]
F. Akhter, M. Mazzoleni och L. Brandimarte, "Analysis of 220 Years of Floodplain Population Dynamics in the US at Different Spatial Scales," Water, vol. 13, no. 2, 2021.
Fler SEED-publikationer
Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED)
Senast ändrad: 2021-02-02