Till innehåll på sidan

Forskning och utveckling vid Industriell ekologi

Forskning och utveckling på Industriell ekologi

Industriell ekologi är ett tvärvetenskapligt forskningsområde som är inriktat på att utveckla mer hållbara samhällssystem. Vi utvecklar kunskap om hur man skall kunna balansera ekonomisk och social utveckling mot de gränser som ekosystemens stabilitet ställer. Ett fokusområde för oss på avdelningen är hållbar stadsutveckling.

Avdelningen för Industriell ekologi arbetar i nära samarbete med företag, städer och kommuner. Vi har också ett väl utvecklat internationellt samarbete.

Industriell ekologi har ett väl utvecklat program med kurser för forskarutbildning.

Eftersom en stor del av vår forskning ingår i internationellt samarbete så finns beskrivningar av våra forskningsprojekt endast på engelska.