Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Architecture Project 1:2 Landscapes, Structures, Movements

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Hej!

På måndag den 17:e oktober klockan 10.00 i sal A108, startar Arkitekturprojekt 1:2 Landskap, struktur, rörelse. Då kommer ni att få en introduktionsföreläsning av Anders Wilhelmsson om de centrala begreppen.

På eftermiddagen kommer Johan Paju, landskapsarkitekt, att föreläsa. Tyvärr gick det inte att ordna så att ni kunde få en föreläsning per dag. Jag vet att det är tungt att sitta och lyssna en hel dag. Men vi får vara noga med att ta pauser.

Vi har slutgenomgång tordagen den 1:a december och fredagen den 2:a december. Därefter kommer ni ha en vecka då ni kommer att bygga en trämodell av ert projekt. Samma vecka kommer ni att ha en portföljgenomgång med mig. 

Inlämningen på servern är till för arkivering och måste läggas in innan jag examinerar (fråga studiolärarna om exakt tidpunkt). Examineringen sker under hela kursen, under slutgenomgången, trämodellen samt portföljgenomgången. 

Ni ska även sätta in allt material ni har gjort i projekten under hösten (A11P1B+A11P2B) och i övriga kurser i en portfölj. Sätt in allt kronologiskt och redigera inte materialet. Kopiera framförallt inte ner era ritningar och bilder och se till att ni har rikligt med bilder av era modeller. Ni behöver inte göra en layout. Fråga mig eller era lärare om ni känner er osäkra. 

Portföljgenomgångarna sker vecka 49. Mer information kommer senare

weronica

 

Teachers