Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

History and Theory of Architecture 2: Architecture Modernity

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Välkomna till Arkitekturens historia och teori i ÅK2, läsåret 2016-17. Kursens tema - Arkitektur och modernitet - undersöks under hösten (moment 1, sex poäng) med hjälp av en serie föreläsningar, litteraturstudier och ett par workshops. Momentet avslutas med en hemtentamen i slutet av terminen.

Vårterminen (moment 2, tre poäng) ägnas i huvudsak åt eget skrivande i form av en kortare artikel. Resultatet redovisas under en intensivdag i april. Kursen avslutas med grupparbeten kring vårens examensarbeten (ÅK5) i ett samarbete med studiolärarna.

Teachers