Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

History and Theory of Architecture 3:2: Thesis, First Level

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Kursen behandlar möjligheterna och förutsättningarna för att använda historisk-teoretiska undersökningar som operativ bas för aktuella arkitekturprojekt. Huvuddelen av kursen inriktas på övning av förmågan att formulera och omsätta sådana undersökningar i anslutning till examensarbete på grundläggande nivå.

Teachers