Degree Project in Architecture, First Cycle

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

011-mike-kelley-theredlist.jpg

Det är enkelt att konstatera att en undermålig miljö har en direkt negativ inriktning på förutsättningarna för inlärning. Med samma logik borde då en skräddarsydd miljö förbättra möjligheterna till inlärning. Detta betyder inte nödvändigtvis att arkitekturen behöver se ut på ett speciellt sätt. Det finns flera typer av rum som inte skulle betraktas som arkitektoniskt relevanta i sig men som ändå bör anses som kreativa(tänk på replokalen som en representation för typ av rum). I kursen är det viktigt att både ta hänsyn till frågor som är performativa och handlar om hur en miljö är tänkt att fungera såväl som det representativa. Med detta menas vad arkitekturen i sig symboliserar och berättar om vårt samhälles prioriteringar.

Vi har utvecklat fyra olika inriktningar som representerar olika typer av lärandemiljöer. Tanken med detta är att erbjuda er fler möjligheter och att låta era individuella intressen vara styrande. Ladda samlad information om kursen i följande länk.

170222 Information om kandidaten

Teachers

Feedback News