Urban Morphology and Urban Design Theories

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

jj
STADENS FORM OCH TEORI 

Kursen är en introduktion till stadsbyggnadsämnet. Den har som syfte att ge studenter en grundläggande introduktion till stadsbyggnadsämnet och en grund för kommande övningsprojekt i stadsbyggnad. Under två veckor pågår föreläsningar huvudsakligen på förmiddagar i  för att ge studenter möjlighet att arbeta med uppgifterna på eftermiddagarna. Det är viktigt att närvara vid alla föreläsningar. Kom inte försent till föreläsningar, då missas  introduktionen och med detta halva föreläsningen! Försök att använda kursens två veckor på ett effektivt sätt. Börja genast jobba  med uppgifterna MOM 1 och MOM 2.

Kursen startar den 27 augusti klockan 09:15 i sal A123

Tisdag 27 augusti Schemat

9:15 – 9:45      Kursintroduktion

10:00 – 11:00 Niklas Svensson, ”Städers mångfald – om stadsutveckling i allmänhet och Stockholms framtid i synnerhet”

11.30 – 12.00  Presentation av kursuppgifterna  

Här hittar ni Kurs-PM

Teachers

Feedback News