Architecture Technology 3:2: Building, City, Process

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

A31T2A

Kursens ska hjälp dig att med byggstatiska, byggfysiska och byggkonstruktiva principer vidareutveckla, ordna, strukturera och gestalta ditt eget projekt inom kandidatexamen. Kursen är fristående. 

Du ska, när kursen är slut, kunna redovisa, visuellt och muntligt, system- och materialval samt verktyg, arbetsprocesser och metoder kring din byggstatiska, byggfysiska och dina byggkonstruktiva principer.

Redovisning av sker igenom obligatoriska modeller och sektionssnitt i skala 1:20.

Examinationen görs genom redovisningar av process och resultat. För betyg krävs godkända inlämningsuppgifter, deltagande i diskussioner samt 80% närvaro vid föreläsningar och handledningstillfällen.

Kontakta mig om ni har vidare frågor. David W på davidwet@kth.se

Teachers

Feedback News