Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kursutveckling


Kursutveckling beskriver hur kursen fungerar i dag och hur den utvecklas. Här finns årsvisa sammanställningar av kursupplägg och analyser av dessa. Två huvuddelar ingår: Kursdata & kursanalys samt Kurs-PM.

Kursens historiska utveckling publiceras på annat ställe sedan 2019:

https://app.kth.se/kursutveckling/AF1601?l=sv

Johan Flid Fridell created page 12 September 2016

Teacher Johan Spross changed the permissions 20 September 2018

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.