Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Form and Design

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Kursen AF1755 är den första kursen i inriktningen Arkitektur och fastighetsförmedling. I kursen ges grundläggande kunskaper i formlära, perspektivteckning, modellering och dagsljusets påverkan över rummets upplevelse. I kursen ingår ett antal kortare formövningar varvade med presentationsprogram som: Photoshop, Illustrator, Indesign och ljusprogram som Climate studio. I kursen ingår även en större projektuppgift som behandlar det offentliga rummet. 

Bild, Offentlig Toalett, Projekt vt 21 av Studenterna Anne Erkisson, Märta Hallin och Albin Svensson

Teachers