News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

December 2018
Scheduling staff created event 16 May 2018
Scheduling staff edited 21 December 2018

6f0eb6fd-2cb3-41b2-ba4c-d3cbd683f3d2, d327b64d-7346-4ab1-b296-17ea26ed0944, f2cb2e67-193c-43ea-a680-07471858ddbc

Scheduling staff edited 29 May at 14:36

['AF2507H182', 'AF251207H181', 'AF250712H181']

['TCAEM_12', 'TCAEM_21', 'TIETM_SMCS_2']

 
October 2018
Scheduling staff created event 15 May 2018
Scheduling staff edited 26 October 2018

cc409d39-51a2-450e-a1fa-3decae5d8b989485bc06-d8dc-4b3a-bf0e-ef7387c98b81

Scheduling staff edited 31 October 2018

9485bc06-d8dc-4b3a-bf0e-ef7387c98b8179cef4d7-7d64-4688-bd80-9d4c1d441680

Scheduling staff edited 29 May at 14:36

['AF2507H182', 'AF251207H181', 'AF250712H181']

['TCAEM_12', 'TCAEM_21', 'TIETM_SMCS_2']

 
Scheduling staff created event 26 October 2018
Scheduling staff edited 29 May at 15:39

['AF2507H182', 'AF251207H181', 'AF250712H181']

['TCAEM_12', 'TCAEM_21', 'TIETM_SMCS_2']

 
Scheduling staff created event 16 May 2018
Scheduling staff edited 26 October 2018

cc409d39-51a2-450e-a1fa-3decae5d8b98db545630-41e6-41aa-9920-0211b125ada7

Scheduling staff edited 29 May at 14:36

['AF2507H182', 'AF251207H181', 'AF250712H181']

['TCAEM_12', 'TCAEM_21', 'TIETM_SMCS_2']

 
Scheduling staff created event 16 May 2018
Scheduling staff edited 26 October 2018

cc409d39-51a2-450e-a1fa-3decae5d8b98304da1f4-7a5b-429e-8fd6-af50e4af4dae

Scheduling staff edited 29 May at 14:36

['AF2507H182', 'AF251207H181', 'AF250712H181']

['TCAEM_12', 'TCAEM_21', 'TIETM_SMCS_2']

 
Scheduling staff created event 16 May 2018
Scheduling staff edited 26 October 2018

cc409d39-51a2-450e-a1fa-3decae5d8b98db545630-41e6-41aa-9920-0211b125ada7

Scheduling staff edited 29 May at 14:36

['AF2507H182', 'AF251207H181', 'AF250712H181']

['TCAEM_12', 'TCAEM_21', 'TIETM_SMCS_2']

 
Scheduling staff created event 16 May 2018
Scheduling staff edited 26 October 2018

cc409d39-51a2-450e-a1fa-3decae5d8b986b51d868-b885-4eab-9e88-4a507b5616bf

Scheduling staff edited 29 May at 14:36

['AF2507H182', 'AF251207H181', 'AF250712H181']

['TCAEM_12', 'TCAEM_21', 'TIETM_SMCS_2']

 
Scheduling staff created event 16 May 2018
Scheduling staff edited 26 October 2018

cc409d39-51a2-450e-a1fa-3decae5d8b98414bf671-96b7-43f6-b06f-2c17f86b9ef9

Scheduling staff edited 29 May at 14:36

['AF2507H182', 'AF251207H181', 'AF250712H181']

['TCAEM_12', 'TCAEM_21', 'TIETM_SMCS_2']

 
Scheduling staff created event 16 May 2018
Scheduling staff edited 26 October 2018

cc409d39-51a2-450e-a1fa-3decae5d8b982bc56ea6-2f7f-4785-84ff-91fb05c2875a

Scheduling staff edited 29 May at 14:36

['AF2507H182', 'AF251207H181', 'AF250712H181']

['TCAEM_12', 'TCAEM_21', 'TIETM_SMCS_2']

 
Scheduling staff created event 15 May 2018
Scheduling staff edited 26 October 2018

cc409d39-51a2-450e-a1fa-3decae5d8b986b51d868-b885-4eab-9e88-4a507b5616bf

Scheduling staff edited 29 May at 14:36

['AF2507H182', 'AF251207H181', 'AF250712H181']

['TCAEM_12', 'TCAEM_21', 'TIETM_SMCS_2']

 
Scheduling staff created event 15 May 2018
Scheduling staff edited 26 October 2018

cc409d39-51a2-450e-a1fa-3decae5d8b98304da1f4-7a5b-429e-8fd6-af50e4af4dae

Scheduling staff edited 29 May at 14:36

['AF2507H182', 'AF251207H181', 'AF250712H181']

['TCAEM_12', 'TCAEM_21', 'TIETM_SMCS_2']

 
Scheduling staff created event 15 May 2018
Scheduling staff edited 26 October 2018

cc409d39-51a2-450e-a1fa-3decae5d8b988890efb8-9ac9-4d9d-bb64-817d5f0da58c

Scheduling staff edited 29 May at 14:36

['AF2507H182', 'AF251207H181', 'AF250712H181']

['TCAEM_12', 'TCAEM_21', 'TIETM_SMCS_2']

 
Scheduling staff created event 16 May 2018
Scheduling staff edited 26 October 2018

cc409d39-51a2-450e-a1fa-3decae5d8b986b51d868-b885-4eab-9e88-4a507b5616bf

Scheduling staff edited 29 May at 14:36

['AF2507H182', 'AF251207H181', 'AF250712H181']

['TCAEM_12', 'TCAEM_21', 'TIETM_SMCS_2']

 
Scheduling staff created event 16 May 2018
Scheduling staff edited 26 October 2018

cc409d39-51a2-450e-a1fa-3decae5d8b982bc56ea6-2f7f-4785-84ff-91fb05c2875a

Scheduling staff edited 29 May at 14:36

['AF2507H182', 'AF251207H181', 'AF250712H181']

['TCAEM_12', 'TCAEM_21', 'TIETM_SMCS_2']

 
Scheduling staff created event 15 May 2018
Scheduling staff edited 26 October 2018

cc409d39-51a2-450e-a1fa-3decae5d8b982bc56ea6-2f7f-4785-84ff-91fb05c2875a

Scheduling staff edited 29 May at 14:36

['AF2507H182', 'AF251207H181', 'AF250712H181']

['TCAEM_12', 'TCAEM_21', 'TIETM_SMCS_2']

 
Scheduling staff created event 15 May 2018
Scheduling staff edited 26 October 2018

cc409d39-51a2-450e-a1fa-3decae5d8b98ebcd08e4-7546-4f18-9ac7-3b38412a25e6

Scheduling staff edited 29 May at 14:36

['AF2507H182', 'AF251207H181', 'AF250712H181']

['TCAEM_12', 'TCAEM_21', 'TIETM_SMCS_2']

 
Scheduling staff created event 15 May 2018
Scheduling staff edited 26 October 2018

cc409d39-51a2-450e-a1fa-3decae5d8b982bc56ea6-2f7f-4785-84ff-91fb05c2875a

Scheduling staff edited 29 May at 14:36

['AF2507H182', 'AF251207H181', 'AF250712H181']

['TCAEM_12', 'TCAEM_21', 'TIETM_SMCS_2']

 
Scheduling staff created event 15 May 2018
Scheduling staff edited 26 October 2018

cc409d39-51a2-450e-a1fa-3decae5d8b98e83fd1d2-eeff-4462-aa8d-9fb32ac7a7d3

Scheduling staff edited 29 May at 14:36

['AF2507H182', 'AF251207H181', 'AF250712H181']

['TCAEM_12', 'TCAEM_21', 'TIETM_SMCS_2']

 
Scheduling staff created event 15 May 2018
Scheduling staff edited 26 October 2018

cc409d39-51a2-450e-a1fa-3decae5d8b98db545630-41e6-41aa-9920-0211b125ada7

Scheduling staff edited 29 May at 14:36

['AF2507H182', 'AF251207H181', 'AF250712H181']

['TCAEM_12', 'TCAEM_21', 'TIETM_SMCS_2']

 
Scheduling staff created event 15 May 2018
Scheduling staff edited 26 October 2018

cc409d39-51a2-450e-a1fa-3decae5d8b98db545630-41e6-41aa-9920-0211b125ada7

Scheduling staff edited 29 May at 14:36

['AF2507H182', 'AF251207H181', 'AF250712H181']

['TCAEM_12', 'TCAEM_21', 'TIETM_SMCS_2']

 
Scheduling staff created event 15 May 2018
Scheduling staff edited 26 October 2018

cc409d39-51a2-450e-a1fa-3decae5d8b989485bc06-d8dc-4b3a-bf0e-ef7387c98b81

Scheduling staff edited 29 May at 14:36

['AF2507H182', 'AF251207H181', 'AF250712H181']

['TCAEM_12', 'TCAEM_21', 'TIETM_SMCS_2']

 
Scheduling staff created event 15 May 2018
Scheduling staff edited 26 October 2018

cc409d39-51a2-450e-a1fa-3decae5d8b982bc56ea6-2f7f-4785-84ff-91fb05c2875a

Scheduling staff edited 29 May at 14:36

['AF2507H182', 'AF251207H181', 'AF250712H181']

['TCAEM_12', 'TCAEM_21', 'TIETM_SMCS_2']

 
Scheduling staff created event 15 May 2018
Scheduling staff edited 26 October 2018

cc409d39-51a2-450e-a1fa-3decae5d8b982bc56ea6-2f7f-4785-84ff-91fb05c2875a

Scheduling staff edited 29 May at 14:36

['AF2507H182', 'AF251207H181', 'AF250712H181']

['TCAEM_12', 'TCAEM_21', 'TIETM_SMCS_2']

 
Scheduling staff created event 15 May 2018
Scheduling staff edited 26 October 2018

Tisdag 13 november 2018 kl 13:00 - 175:00

cc409d39-51a2-450e-a1fa-3decae5d8b98dc0d3c69-a803-4060-b7a2-acce56f4a29c

Scheduling staff edited 29 May at 14:36

['AF2507H182', 'AF251207H181', 'AF250712H181']

['TCAEM_12', 'TCAEM_21', 'TIETM_SMCS_2']

 
Scheduling staff created event 15 May 2018
Scheduling staff edited 26 October 2018

cc409d39-51a2-450e-a1fa-3decae5d8b982bc56ea6-2f7f-4785-84ff-91fb05c2875a

Scheduling staff edited 29 May at 14:36

['AF2507H182', 'AF251207H181', 'AF250712H181']

['TCAEM_12', 'TCAEM_21', 'TIETM_SMCS_2']

 
Scheduling staff created event 15 May 2018
Scheduling staff edited 26 October 2018

cc409d39-51a2-450e-a1fa-3decae5d8b98db545630-41e6-41aa-9920-0211b125ada7

Scheduling staff edited 29 May at 14:36

['AF2507H182', 'AF251207H181', 'AF250712H181']

['TCAEM_12', 'TCAEM_21', 'TIETM_SMCS_2']

 
Scheduling staff created event 15 May 2018
Scheduling staff edited 26 October 2018

cc409d39-51a2-450e-a1fa-3decae5d8b98db545630-41e6-41aa-9920-0211b125ada7

Scheduling staff edited 29 May at 14:36

['AF2507H182', 'AF251207H181', 'AF250712H181']

['TCAEM_12', 'TCAEM_21', 'TIETM_SMCS_2']

 
Scheduling staff created event 15 May 2018
Scheduling staff edited 26 October 2018

cc409d39-51a2-450e-a1fa-3decae5d8b98db545630-41e6-41aa-9920-0211b125ada7

Scheduling staff edited 29 May at 14:36

['AF2507H182', 'AF251207H181', 'AF250712H181']

['TCAEM_12', 'TCAEM_21', 'TIETM_SMCS_2']

 
Scheduling staff created event 15 May 2018
Scheduling staff edited 26 October 2018

cc409d39-51a2-450e-a1fa-3decae5d8b98e83fd1d2-eeff-4462-aa8d-9fb32ac7a7d3

Scheduling staff edited 29 May at 14:36

['AF2507H182', 'AF251207H181', 'AF250712H181']

['TCAEM_12', 'TCAEM_21', 'TIETM_SMCS_2']

 
Scheduling staff created event 15 May 2018
Scheduling staff edited 26 October 2018

cc409d39-51a2-450e-a1fa-3decae5d8b98304da1f4-7a5b-429e-8fd6-af50e4af4dae

Scheduling staff edited 29 May at 14:36

['AF2507H182', 'AF251207H181', 'AF250712H181']

['TCAEM_12', 'TCAEM_21', 'TIETM_SMCS_2']

 
Feedback News