Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 44 2018 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Tue 30 oct 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location: W43
Tue 30 oct 13:00-17:00 Övning
HT 2018
Exercise
Location: W43
Thu 1 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location: W38
Thu 1 nov 15:00-17:00 Övning
HT 2018
Exercise
Location: W38
Week 45 2018 Show in My Schedule
Tue 6 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location: W37
Tue 6 nov 14:00-18:00 Övning
HT 2018
Exercise
Location: B23
Thu 8 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location: W38
Thu 8 nov 15:00-17:00 Övning
HT 2018
Exercise
Location: B26
Fri 9 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location: W42
Fri 9 nov 13:00-15:00 Övning
HT 2018
Exercise
Location: W42
Week 46 2018 Show in My Schedule
Tue 13 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location: W42
Tue 13 nov 13:00-15:00 Övning
HT 2018
Exercise
Location: L52
Tue 13 nov 15:00-17:00 Övning
HT 2018
Exercise
Location: L51
Thu 15 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location: W43
Thu 15 nov 15:00-17:00 Övning
HT 2018
Exercise
Location: W43
Week 47 2018 Show in My Schedule
Tue 20 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location: W43
Tue 20 nov 13:00-17:00 Övning
HT 2018
Exercise
Location: W43
Thu 22 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location: M3
Thu 22 nov 15:00-17:00 Övning
HT 2018
Exercise
Location: W38
Fri 23 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location: W42
Fri 23 nov 13:00-15:00 Övning
HT 2018
Exercise
Location: W42
Week 48 2018 Show in My Schedule
Tue 27 nov 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location: B1
Tue 27 nov 13:00-17:00 Övning
HT 2018
Exercise
Location: V12
Thu 29 nov 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location: B3
Thu 29 nov 15:00-17:00 Övning
HT 2018
Exercise
Location: W37
Week 49 2018 Show in My Schedule
Tue 4 dec 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location: W43
Tue 4 dec 13:00-17:00 Övning
HT 2018
Exercise
Location: V34
Thu 6 dec 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location: W43
Thu 6 dec 15:00-17:00 Övning
HT 2018
Exercise
Location: W43
Fri 7 dec 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location: V34
Fri 7 dec 13:00-15:00 Övning
HT 2018
Exercise
Location: Projekthallen
Week 50 2018 Show in My Schedule
Tue 11 dec 08:00-10:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location: W37
Tue 11 dec 13:00-17:00 Övning
HT 2018
Exercise
Location: V34
Thu 13 dec 10:00-12:00 Föreläsning
HT 2018
Lecture
Location: W42
Thu 13 dec 15:00-17:00 Övning
HT 2018
Exercise
Location: W42
Week 2 2019 Show in My Schedule
Mon 7 jan 14:00-18:00 Tentamen
HT 2018
Examination
Location: M36, M37
Feedback News