BIM3, Design, Cost Estimation and Time Planning

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
 • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
 • Allmänna sidor för hela kursen
 • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
 • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

 Tillåtna hjälpmedel tentamen och omtentamen 2015

 • BIM – ByggnadsInformationsModellering, Granroth, läromedel
 • Föreläsningsmaterial 2015 (Handout).
 • 5D-BIM Manual, Projektledarhuset.
 • Lilla Prisboken, Bygganalys/ÅF,
 • Visuell produktionsplanering, Tyrens,
 • 0507 Slöseri I byggprojekt, SBUF
 • Virtuell Produktionsplanering, SBUF
 • BIM för byggmästare, SBUF
 • Nedan är ny från 2015, (ersatt tidigare Utdelat material: Produktionstidsplan för byggskedet)
 • Riktlinjer BIM i projekt, Digitala leveranser för förvaltning, BIM-samordning, Utvecklingsprocess för BIM-nyttor, Strategi för BIM i förvaltning och projekt, 2014-05-23, utgivna av Fem statliga bolag (Handout, Tyrens)

Lite info inför tentan:

 • Tentaomslagen ska fyllas i med kulspetspenna eller penna med icke suddbart bläck. Det är viktigt att ni ta med en penna för det ändamålet till tentan!
 • Var noga med att fylla i alla dina uppgifter på tentaomslaget!
 • Du måste visa legitimation när du lämnar in din tenta.
 • Kom ihåg att skriva ut föreläsningar och annat material från bilda, så ni inte har glömt bort något.

 

Teachers

No activity in the past month. Go to News feed to see older activity

Feedback News